Vedení účetnictví

Klientům povinným vést účetnictví nabízíme komplexní služby vyplývající z této povinnosti. V rámci vedení účetnictví poskytujeme tyto služby:

 

  • Kontrola předaných dokladů daňovým poradcem a jejich přehledná evidence,
  • Řádné zaúčtování dokladů dle platných legislativních norem v moderním ekonomickém softwaru,
  • Vyhotovení sestav, reportů, vnitřních směrnic a dalších přehledů užitečných pro řízení podnikání (účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha, saldokonto, rozvaha, předvaha, výsledovka, soupis bankovních výpisů, seznam pohledávek a závazků, přijaté a vydané faktury, přehled peněžních toků a další dle požadavků klienta) s možností verze v anglickém jazyce,
  • Zastupování před kontrolními orgány,
  • zpracování podkladů a vyplnění všech potřebných druhů daňových přiznání včetně příloh,
  • Přechod mezi daňovou evidencí a vedením účetnictví a naopak,
  • Rekonstrukce účetnictví,
  • Likvidace obchodních společností,
  • Konzultace, propočty a postupy vedoucí k daňové optimalizaci.