Personalistika a mzdy

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení mzdové agendy, vyřízení veškerých záležitostí spojených s personální činností nebo poradenství při výběru nejvhodnější formy pracovního poměru. Zmíněné služby zahrnují:

 

 • Kompletní zpracování mezd zaměstnanců, vedení osobních složek zaměstnanců,
 • Měsíční přehled mezd, výplatní pásky, příkaz k úhradě plateb spojených se mzdami (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění), evidenční a mzdové listy,
 • Měsíční přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a ČSSZ,
 • Registrační povinnosti zaměstnanců na příslušných úřadech,
 • Zastupování před kontrolními orgány,
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • Pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, poradenství pří volbě vhodné formy pracovního poměru,
 • Dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď,
 • Zápočtový list, výpočet průměrné mzdy, vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance,
 • Zaměstnanecké směrnice,
 • Další služby a přehledy dle požadavků klienta.