Odkazy
Účetní program POHODA

Zprávy a aktuality ze světa daní

http://www.du.cz/?sekce=1&uroven=1&wa=WWW09E3%20DU&uid=2533600&e=1947628&odkud=ENDU

http://www.du.cz/?sekce=5&uroven=3

Daňový kalendář

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8841A8EB/cds/xsl/placeni_dani_9058.html?year=

Čísla účtů finančních úřadů:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846C-0C2968A7/cds/xsl/placeni_dani_4969.html

Předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8841A8EB/cds/xsl/placeni_dani_4955.html?year=

Daňový kalendář 2009:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8841A8EB/cds/xsl/placeni_dani_9058.html?year=

Ověřování DIČ ČR:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8841A8EB/cds/xsl/overovani_DIC_EU.html?year=

Ověřování DIČ EU:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=CS

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Kurzy ČNB:

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Zahraniční stravné:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_43682.html

Průměrné ceny PHM:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-8841A8EB/cds/xsl/legislativa_metodika_9229.html?year=

Vzory smluv:

http://vzory-smluv.hyperinzerce.cz/

Stránky ČSSZ:

http://www.cssz.cz/cz/novinky/

Finanční zpravodaj:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html

elektronické podání:

http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

státní a jiné instituce:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-3EA9846B-23D9B3A5/cds/xsl/dalsi_odkazy.html?year=

formuláře:

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/registrace/

http://business.center.cz/business/sablony/g9-socialni-zabezpeceni-osvc.aspx

Korespondence v AJ:

http://www.helpforenglish.cz/business-english/c2009102202-BUSINESS-05--Jak-napsat-anglicky-email.html

Intrastat:

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/intrastat_new

Místní příslušnost FU

http://cds2005.mfcr.cz/cesdansprava/scripts/FOMAIN.PHP

Lhůty pro podání daňových přiznání

Daň

Lhůta pro podání přiznání

Daň z přidané hodnoty a spotřební daně

Do 25. dne po uplynutí zdaňovacího období

Daň silniční

Do konce ledna roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období

Daň z nemovitostí

Do konce ledna běžného zdaňovacího období

Daň z příjmů FO

Do konce března roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období

Daň z příjmů PO

Do konce třetího měsíce po uplynutí zdaňovacího období nebo do konce šestého měsíce po uplynutí zdaňovacího období, jedná-li se o právnickou osobu podléhající povinnému auditu

Daň dědická

Do 30 dnů od skončení dědického řízení

Daň darovací

Do 30 dnů od rozhodného dne

Daň z převodu nemovitostí

Do konce třetího měsíce následujícího po zapsání do katastru nemovitostí

http://www.mesec.cz/texty/cisla-bankovnich-uctu-financnich-uradu-fu-od-1-1/

http://firmy.finance.cz/provoz-firmy/formulare/danova-evidence/